Posts Tagged ‘ ratu ’Cedhak Watu Adoh Ratu

Jul 17th, 2010 | By | Category: Celathu Basa Jawa

Sepisanan ngambah lemah tlatah Genengsari, aku sakanca kaya ndara. Prasasat kabèh warga, klebu Pak Lurah sakulawarga, ngurmati kanthi luwih. Adang beras pulen, dimasakaké sop lan dibelèhaké pitik. Pokoké, mangan sarwa énak, sanajan saben dinané kadang-kadang désa kuwi arang mangan sega, luwih akèh muluk sega jagung lan pohung. Wolung wong cacahé, nglakoni kuliyah kerja nyata (KKN) […]